top of page

План роботи  МО вчителів

суспільно-гуманітарного

напряму

Звіт методичного

 об’єдання  вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2019-2020  навчальний рік.

З 15.01 по 21.01 в ліцеї запланований тиждень румунської мови. Згідно плану предметного тижня 15.01.2022 учні Бандура Ілінка, 6 клас, Падурі Міхаєла, 8 клас та Савчук Марія-Міхаєла, 10 клас брали участь в обласному онлайн -конкурсі читців віршів румунського поета М. Емінеску.

МО суспільно-гуманітарного напряму 2021-2022н.р.
Школа – не комора знань, а світоч розуму. 
Усі діти не можуть мати однакові здібності. 
І найважливіше завдання школи – виховання здібностей.
В.О.Сухомлинський


    На початку 2021-2022н.р. було сплановано роботу ШМО вчителів
суспільно-гуманітарного напряму над науково-методичною  проблемою:  

«Індивідуальний і диференційований підхід під час вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. Виховання національної свідомості».

   З 2015-2016 навчальних років Чернівецька область працює над новим освітнім проектом. У 2020-2021н.р. на МО Чудейського ліцею було досліджено теоретично-наукові принципи проблеми за допомогою самоосвіти, виступів на шкільних методичних, педагогічних радах, участі у семінарах. Виявлено, що сценарій новітньої освіти передбачає індивідуально-орієнтовану роботу педагога з учнями, тобто персональний характер виховання з урахуванням  індивідуально-психологічних
особливостей учнів, бережливе відношення до їх інтересів і потреб. Головна
мета роботи шкільного методоб’єднання на 2021-2022н.р. - допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення
професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогів.


   Перше засідання МО суспільно-гуманітарного напряму, мала організаційну форму роботи .
Працювала за темою «Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін-нові підходи». Під  час якого розглядалися методичні рекомендації з предметів, затверджено календарне планування вчителів та план роботи МО. 
   Друге засідання працювала за темою «Використання ІКТ та нетрадиційних методів і форм  роботи при викладанні уроків суспільно-гуманітарного напряму». Це був практичний семінар під  час якого вчителі обмінювалися досвідом роботи та зробили апробацію нових методик, технологій навчання і виховання. В період між засіданнями проводилась така робота: відвідування та обговорення відкритих уроків, індивідуальна та групова діяльність з підготовки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета, проведення анкетування серед учнів 5-8 класів з метою виявлення схильності до вивчення предметів. Вчителі МО суспільно-гуманітарного напряму обмінювалися досвідом, взаємовідвідування уроків.